Versterk je team met de training

GROEPSDYNAMICA!

Wilt u de dynamiek binnen uw zorgteam verbeteren en de kwaliteit van zorg voor uw cliënten met dementie verhogen? Onze training in groepsdynamica biedt de kennis en tools die nodig zijn om een gezonde en evenwichtige groepsomgeving te creëren.


Waarom deze training:

 • Inzicht in Groepsprocessen: Begrijp de cruciale rol van groepsdynamiek in de zorg.
 • Praktische Oefeningen: Werk met realistische casussen om direct toepasbare vaardigheden te ontwikkelen.
 • Effectieve Interventies: Leer interventies die de groepssfeer verbeteren en problemen aanpakken.
 • De cliënt staat centraal

  Bij de zorg voor cliënten met dementie wordt terecht veel aandacht besteed aan de individuele behoeften van elke cliënt. Echter, op grote afdelingen en in woonvoorzieningen leven cliënten ook in groepsverband. Het samenleven in een groep brengt specifieke dynamieken met zich mee, zoals rolverdelingen en machtsverhoudingen. Onze training in groepsdynamica helpt zorgmedewerkers inzicht te krijgen in deze processen en biedt praktische tools om de groepssfeer te verbeteren.

  Groepsdynamica

  Taakgerichte en sociaal-emotionele groepen

  Binnen de groepsdynamica wordt vaak onderscheid gemaakt tussen taakgerichte en sociaal-emotionele groepen. Dit onderscheid helpt ons te begrijpen welk doel een groep nastreeft en hoe de dynamieken binnen deze groep werken.

  Taakgerichte groepen

  Een taakgerichte groep heeft een specifiek doel voor ogen, zoals het zorgteam op een afdeling. Hoewel er ook sociaal-emotionele interacties plaatsvinden, ligt de focus op het zo goed mogelijk verzorgen van cliënten met dementie.

  Sociaal-Emotionele Groepen

  In een sociaal-emotionele groep ligt de nadruk op sociale interactie en het vinden van een onderlinge verstandhouding. In een woonvoorziening bijvoorbeeld, kiezen bewoners er niet voor om samen te wonen, maar moeten zij wel leren samenleven en een evenwicht vinden in hun interacties.

  Rollen en macht binnen de groep

  Binnen een groep nemen individuen verschillende rollen aan en oefenen zij op diverse manieren macht uit. De systeemtheorie stelt dat het geheel meer is dan de som der delen. Dit betekent dat er binnen een groep gestreefd wordt naar homeostase, ofwel een evenwicht tussen de verschillende leden van de groep. Dit geldt zowel voor teams van zorgmedewerkers als voor groepen bewoners.

  Belangrijke concepten:

  • Rolverdeling: De manier waarop taken en verantwoordelijkheden binnen de groep worden verdeeld.
  • Macht: De invloed die groepsleden op elkaar uitoefenen, wat bepalend kan zijn voor de groepsdynamiek.
  • Homeostase: Het streven naar een evenwicht binnen de groep, waarin alle leden zich op hun gemak voelen en optimaal kunnen functioneren.

  training

  Ontdek hoe we samen het verschil maken

  voor jou en de cliënt!

  Onze training in groepsdynamica biedt zorgmedewerkers inzicht in de belangrijke aspecten van groepsdynamiek, zowel binnen kleinschalig wonen als op grote afdelingen. Door middel van casussen en interactieve oefeningen leren deelnemers hoe zij de groepssfeer kunnen verbeteren en problemen binnen de groep kunnen aanpakken.


  Wat kunt u verwachten?

  • Inzicht in groepsprocessen: Begrijp waarom het belangrijk is om niet alleen naar individuele cliënten, maar ook naar de groep als geheel te kijken.
  • Praktische casussen: Werk aan realistische casussen die de dynamieken binnen uw eigen afdeling weerspiegelen.
  • Interventies en oplossingen: Leer welke interventies effectief zijn om problemen in de groepsdynamiek aan te pakken en hoe deze binnen uw eigen afdeling toegepast kunnen worden.

  Kenniscentrum

  Vraag hier meer informatie of een consult aan!

  Neem vandaag nog contact op om meer te weten te komen over onze training in groepsdynamica en ontdek hoe deze uw zorgteam en cliënten ten goede kan komen. Samen zorgen we voor een betere zorgomgeving waarin iedereen optimaal kan functioneren.

  Selecteer een van de opties: 
  Informatie
  Consultatie
  Training
  Typ hier uw zorgvraag
  0 of 350
  Upload bestanden hier
  Drag and drop files or
  >