Leer basisvaardigheden in de begeleiding van mensen met dementie

Ben je een zorgmedewerker en wil je jouw vaardigheden in de begeleiding van mensen met dementie verbeteren? Onze trainingen bieden korte en bondige algemene omgangsprincipes die je direct kunt toepassen op jouw cliënten, aangevuld met concrete individuele aandachtspunten. Dit leidt tot een vermindering van werkdruk en een gegarandeerde verbetering van de kwaliteit van de basisbegeleiding.

De cliënt en zorgmedewerker staan centraal

Als specialist in persoonsgerichte zorg begeleidt Koen Manders zorgmedewerkers, teams en organisaties tijdens hun groeiproces naar een werkwijze die zowel medewerkers als cliënten centraal stelt. Zijn expertise richt zich op verschillende gebieden, die hieronder verder toelicht worden.

Consulent

Ik bied begeleiding aan zorgmedewerkers, teams en organisaties tijdens hun transitie naar een meer persoonsgerichte aanpak. Dit doe ik door direct op de werkvloer te ondersteunen, observaties uit te voeren en samen met het team verbeterpunten te identificeren. Mijn doel is om zorgmedewerkers te helpen om op een effectieve en empathische manier met hun cliënten om te gaan.

Trainer

Ik geef diverse trainingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van teams en zorgorganisaties. Dit varieert van algemene methodieken zoals de drie benaderingen, groepsdynamica en de ABC methode, tot specifieke technieken zoals de Slaapmethode, die is gericht op het verbeteren van slaap bij dementie. Mijn trainingen zijn interactief en praktijkgericht, met een focus op het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse zorgpraktijk.

Adviseur

Mijn adviserende rol richt zich op individuen, teams en zorgorganisaties die te maken hebben met uitdagingen zoals persoonsgerichte zorg, slaapproblemen en omgaan met cliënten met probleemgedrag. Ik bied advies op maat, gebaseerd op gedegen observaties en analyse van de situatie, om zo effectieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Ontdek hoe je met praktische vaardigheden en persoonlijke aandacht

een verschil kunt maken in de zorg voor mensen met dementie. 

Methodieken

Bij KM Consultatie zetten we diverse methodieken in om zorgteams en organisaties te ondersteunen bij het bieden van persoonsgerichte zorg. Onze aanpak is gebaseerd op bewezen technieken en benaderingen die zijn ontwikkeld om de kwaliteit van leven voor cliënten te verbeteren en zorgmedewerkers te versterken in hun dagelijkse praktijk. We maken gebruik van een combinatie van benaderingen die zich richt op structuur, veiligheid en individuele aandacht, zodat elke cliënt de zorg ontvangt die het beste bij zijn of haar situatie past. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste methodieken die wij aanbieden als training, inclusief een korte toelichting op hoe deze in de praktijk worden gebracht.

3 benaderingen 

De Drie Benaderingen Methode is een benaderingsmodel dat helpt zorgmedewerkers om op een effectieve en persoonsgerichte manier om te gaan met cliënten met dementie. 

Groepsdynamica

Ik besteed aandacht aan de dynamiek binnen teams en groepen cliënten. Door inzicht te geven in de verschillende rollen en interacties, help ik teams om beter samen te werken en een positieve groepscultuur te bevorderen.

ABC methode

Deze methode biedt een gestructureerde aanpak om gedragsproblemen bij cliënten te analyseren en aan te pakken, door de achterliggende oorzaken en context te begrijpen.

Slaapmethode

Een zes-stappenplan dat gericht is op het verbeteren van de slaapkwaliteit van cliënten met dementie. Deze methode omvat onder andere het aanpassen van de slaapomgeving en het implementeren van niet-farmacologische interventies.

werkwijze

Ontdek hoe we samen het verschil maken voor jou en de cliënt!

De inhoud van een begeleidingstraject wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie en vraag. Vaak maak ik gebruik van observaties en meeloopdagen op de afdeling om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de verbeterpunten. Krachten en kansen van het team staan hierbij centraal, waarbij ik rekening houd met mogelijke weerstanden en deze aanpak.

Na de observatiefase vindt er afstemming plaats met de opdrachtgever om de begeleidings- en/of trainingsfase vorm te geven. Mijn doel is om zorgmedewerkers handvatten te geven om op een open en positieve manier naar oplossingen te zoeken, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Zorgvragen

Hier zijn enkele mogelijke zorgvragen waarbij KM Consultatie kan helpen zorgorganisaties en teams om hun zorgpraktijken te verbeteren en meer persoonsgericht te maken, met als doel een hogere kwaliteit van leven voor cliënten en een betere werkomgeving voor zorgmedewerkers.

Hoe kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren voor cliënten met dementie zonder gebruik van medicatie?

Implementatie van de Slaapmethode en andere niet-farmacologische interventies.

Welke benaderingen zijn het meest effectief voor het omgaan met probleemgedrag bij dementerende cliënten?

Toepassing van de drie benaderingen (Compositie, Neutraal, Complementair).

Hoe kunnen we als team beter omgaan met de verschillende persoonlijkheden en gedragsproblemen van onze cliënten?

 • Trainingen in groepsdynamica en persoonsgerichte zorg.
 • Wat zijn de beste methoden om slaapproblemen bij onze cliënten aan te pakken?

  Uitvoeren van een slaapanamnese en implementeren van het zesstappenplan van de Slaapmethode.

  Hoe kunnen we de samenwerking binnen ons zorgteam verbeteren om de zorg voor cliënten te optimaliseren?

  Teamcoaching en trainingen gericht op samenwerking en communicatie.

  Welke strategieën kunnen we gebruiken om de werkdruk te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren?

  Invoeren van effectieve werkprocessen en begeleidingstechnieken.

  Hoe kunnen we weerstand binnen het team tegen veranderingen verminderen en draagvlak creëren voor nieuwe zorgmethoden?

  rainingen en coaching gericht op verandermanagement en teamdynamiek.

  Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het inrichten van een woonomgeving voor mensen met dementie?

  Advies over indeling, kleurgebruik en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving.

  Hoe kunnen we beter inspelen op de individuele behoeften en voorkeuren van onze cliënten?

  Persoonsgerichte benaderingen en methodieken toepassen, zoals de compositiebenadering.

  Wat zijn effectieve interventies om het welzijn van cliënten met gevorderde dementie te verbeteren?

  Implementeren van warme zorg en veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in de complementaire benadering.

  Hoe kunnen we als zorgorganisatie beter omgaan met de toenemende complexiteit van zorgvragen?

  Advies en ondersteuning in het ontwikkelen van strategieën en werkprocessen die passen bij de huidige zorgvraag.

  Hoe kunnen we onze zorgmedewerkers beter trainen in het omgaan met cliënten met gedragsproblemen?

  Specifieke trainingen en workshops gericht op gedragstherapeutische technieken en de ABC methode.

  Welke niet-medicamenteuze interventies kunnen we inzetten om het welzijn van onze cliënten te verbeteren?

  Uitgebreide trainingen in alternatieve interventies zoals muziektherapie, bewegingsactiviteiten en snoezelen.

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten met dementie aansluit bij de nieuwste richtlijnen en best practices?

  Up-to-date training en advies op basis van de nieuwste onderzoeksresultaten en richtlijnen.

  Hoe kunnen we de nachtrust van onze cliënten verbeteren en nachtdiensten efficiënter inrichten?

  Implementatie van de slaapmethode en advies over nachtelijke zorgprocessen.

  Hoe kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren voor cliënten met dementie zonder gebruik van medicatie?

  Implementatie van de Slaapmethode en andere niet-farmacologische interventies.

  Welke benaderingen zijn het meest effectief voor het omgaan met probleemgedrag bij dementerende cliënten?

  Toepassing van de drie benaderingen (Compositie, Neutraal, Complementair).

  Hoe kunnen we als team beter omgaan met de verschillende persoonlijkheden en gedragsproblemen van onze cliënten?

 • Trainingen in groepsdynamica en persoonsgerichte zorg.
 • Wat zijn de beste methoden om slaapproblemen bij onze cliënten aan te pakken?

  Uitvoeren van een slaapanamnese en implementeren van het zesstappenplan van de Slaapmethode.

  Hoe kunnen we de samenwerking binnen ons zorgteam verbeteren om de zorg voor cliënten te optimaliseren?

  Teamcoaching en trainingen gericht op samenwerking en communicatie.

  Welke strategieën kunnen we gebruiken om de werkdruk te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verbeteren?

  Invoeren van effectieve werkprocessen en begeleidingstechnieken.

  Hoe kunnen we weerstand binnen het team tegen veranderingen verminderen en draagvlak creëren voor nieuwe zorgmethoden?

  rainingen en coaching gericht op verandermanagement en teamdynamiek.

  Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het inrichten van een woonomgeving voor mensen met dementie?

  Advies over indeling, kleurgebruik en het creëren van een veilige en stimulerende omgeving.

  Hoe kunnen we beter inspelen op de individuele behoeften en voorkeuren van onze cliënten?

  Persoonsgerichte benaderingen en methodieken toepassen, zoals de compositiebenadering.

  Wat zijn effectieve interventies om het welzijn van cliënten met gevorderde dementie te verbeteren?

  Implementeren van warme zorg en veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in de complementaire benadering.

  Hoe kunnen we als zorgorganisatie beter omgaan met de toenemende complexiteit van zorgvragen?

  Advies en ondersteuning in het ontwikkelen van strategieën en werkprocessen die passen bij de huidige zorgvraag.

  Hoe kunnen we onze zorgmedewerkers beter trainen in het omgaan met cliënten met gedragsproblemen?

  Specifieke trainingen en workshops gericht op gedragstherapeutische technieken en de ABC methode.

  Welke niet-medicamenteuze interventies kunnen we inzetten om het welzijn van onze cliënten te verbeteren?

  Uitgebreide trainingen in alternatieve interventies zoals muziektherapie, bewegingsactiviteiten en snoezelen.

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor cliënten met dementie aansluit bij de nieuwste richtlijnen en best practices?

  Up-to-date training en advies op basis van de nieuwste onderzoeksresultaten en richtlijnen.

  Hoe kunnen we de nachtrust van onze cliënten verbeteren en nachtdiensten efficiënter inrichten?

  Implementatie van de slaapmethode en advies over nachtelijke zorgprocessen.

  Waarmee kan KM Consultatie jou of je organisatie mee helpen?

  Neem contact op om te bespreken wat KM Consultatie voor jullie kan betekenen. De elementen van de dienstverlening kunnen los worden aangevraagd of als onderdeel van een compleet traject. Samen kijken we hoe KM Consultatie jullie ondersteuning kan bieden om de zorg te verbeteren.

  Selecteer een van de opties: 
  De drie benaderingen
  Groepsdynamica
  De slaapmethode
  ABC-methode
  Consultatie
  Typ hier uw zorgvraag
  0 of 350
  Upload bestanden hier
  Drag and drop files or
  >