Compleet aanbod trainingen

Ben je een zorgmedewerker en wil je jouw vaardigheden in de begeleiding van mensen met dementie verbeteren? Onze trainingen bieden korte en bondige algemene omgangsprincipes die je direct kunt toepassen op jouw cliënten, aangevuld met concrete individuele aandachtspunten. Dit leidt tot een vermindering van werkdruk en een gegarandeerde verbetering van de kwaliteit van de basisbegeleiding.

De cliënt en zorgmedewerker staan centraal

Als specialist in persoonsgerichte zorg begeleid Koen Manders zorgmedewerkers, teams en organisaties tijdens hun groeiproces naar een werkwijze die zowel medewerkers als cliënten centraal stelt.
Zijn expertise richt zich op verschillende gebieden, die hieronder verder toelicht worden.

Consulent

Ik bied begeleiding aan zorgmedewerkers, teams en organisaties tijdens hun transitie naar een meer persoonsgerichte aanpak. Dit doe ik door direct op de werkvloer te ondersteunen, observaties uit te voeren en samen met het team verbeterpunten te identificeren. Mijn doel is om zorgmedewerkers te helpen om op een effectieve en empathische manier met hun cliënten om te gaan.

Trainer

Ik geef diverse trainingen die aansluiten bij de specifieke behoeften van teams en zorgorganisaties. Dit varieert van algemene methodieken zoals de drie benaderingen, groepsdynamica en de ABC methode, tot specifieke technieken zoals de Slaapmethode, die is gericht op het verbeteren van slaap bij dementie. Mijn trainingen zijn interactief en praktijkgericht, met een focus op het toepassen van de opgedane kennis in de dagelijkse zorgpraktijk.

Adviseur

Mijn adviserende rol richt zich op individuen, teams en zorgorganisaties die te maken hebben met uitdagingen zoals persoonsgerichte zorg, slaapproblemen en omgaan met cliënten met probleemgedrag. Ik bied advies op maat, gebaseerd op gedegen observaties en analyse van de situatie, om zo effectieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Ontdek hoe je met praktische vaardigheden en persoonlijke aandacht

een verschil kunt maken in de zorg voor mensen met dementie. 

Aanbod trainingen

Bij KM Consultatie bieden we een breed scala aan trainingen die zorgmedewerkers en zorgteams ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige, persoonsgerichte zorg. Ons doel is om uw team te versterken met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënten met dementie en andere zorgvragen.

De drie benaderingen

Onze training in de Drie Benaderingen Methode helpt zorgmedewerkers om op een effectieve en empathische manier om te gaan met verschillende gedrags- en zorguitdagingen. De training richt zich op:

 • Compositiebenadering: Structuur, positief contact en duidelijke communicatie.
 • Neutrale Benadering: Emotionele afstand, veiligheid en duidelijkheid.
 • Complementaire Benadering: Warme zorg, veiligheid en laagdrempeligheid.

Leer meer over de training in de Drie Benaderingen en hoe deze uw zorgteam kan versterken:

Groepsdynamica

In de zorg voor cliënten met dementie is het essentieel om niet alleen naar de individu, maar ook naar de groepsdynamiek te kijken. Onze training in groepsdynamica biedt inzicht in de rolverdelingen en machtsverhoudingen binnen groepen en hoe deze de zorgkwaliteit beïnvloeden. De training omvat:

 • Inzicht in groepsprocessen: Begrijp de dynamiek van zowel taakgerichte als sociaal-emotionele groepen.
 • Praktische oefeningen: Werk met casussen om realistische situaties te oefenen.
 • Effectieve interventies: Leer welke interventies de groepssfeer verbeteren.

Meer weten over onze training in groepsdynamica? Bezoek:

De slaapmethode

Slaapproblemen hebben een grote invloed op de kwaliteit van leven van cliënten met dementie. Onze training in de Slaapmethode biedt een gestructureerde aanpak om deze problemen aan te pakken zonder direct naar medicatie te grijpen. De training behandelt:

 • Uitvoeren slaapanamnese: Identificeer de slaapproblemen en hun oorzaken.
 • Uitsluiten van lichamelijke oorzaken en slaapstoornissen: Zorg voor een goede diagnostiek.
 • Persoonlijker maken van slaapklimaat en randvoorwaarden: Pas de slaapomgeving aan op de behoeften van de cliënt.
 • Inzetten van alternatieve interventies: Gebruik diverse niet-medicamenteuze oplossingen.

Meer informatie over de training in de Slaapmethode vindt u hier:

De ABC-methode

Onze training in de ABC-methode helpt zorgmedewerkers om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie methodisch in kaart te brengen en effectief aan te pakken. De training biedt:

 • Herkennen en rapporteren van probleemgedrag: Leer probleemgedrag beter te identificeren en te bespreken.
 • Onderzoeken van oorzaken: Krijg inzicht in de bewegers die probleemgedrag beïnvloeden.
 • Ontwikkelen van interventies: Zoek naar passende interventies om probleemgedrag te verminderen.
 • Evalueren van consequenties: Begrijp en beïnvloed de gevolgen van gedrag om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

Lees meer over de training in de ABC-methode en hoe deze uw team kan versterken:

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is de kern van hoogwaardige zorgverlening. Onze training in persoonsgerichte zorg leert zorgmedewerkers hoe ze de individuele wensen en behoeften van elke cliënt centraal kunnen stellen in hun zorgpraktijk. De training omvat:

 • Inzicht in persoonsgerichte zorgprincipes: Leer de basisprincipes van persoonsgerichte zorg.
 • Praktische toepassingen: Oefen met casussen en scenario’s om persoonsgerichte zorg in de praktijk te brengen.
 • Methodieken en technieken: Ontdek diverse methodieken die helpen bij het implementeren van persoonsgerichte zorg.

Advies en begeleiding op de werkvloer

Naast onze trainingen bieden we ook advies en begeleiding op de werkvloer. Dit omvat:

 • Observatie en meeloopdagen: Krijg een goed beeld van de huidige situatie en verbeterpunten.
 • Afstemmen van begeleidings- en trainingsfasen: Samenwerken met de opdrachtgever om de zorg te optimaliseren.
 • Persoonsgerichte aanpak: Ondersteuning die volledig is afgestemd op de specifieke situatie van uw team en cliënten.

werkwijze

Ontdek hoe we samen het verschil maken

voor jou en de cliënt!

De inhoud van een begeleidingstraject wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie en vraag. Vaak maak ik gebruik van observaties en meeloopdagen op de afdeling om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de verbeterpunten. Krachten en kansen van het team staan hierbij centraal, waarbij ik rekening houd met mogelijke weerstanden en deze aanpak.

Na de observatiefase vindt er afstemming plaats met de opdrachtgever om de begeleidings- en/of trainingsfase vorm te geven. Mijn doel is om zorgmedewerkers handvatten te geven om op een open en positieve manier naar oplossingen te zoeken, waarbij de cliënt altijd centraal staat.

Waarmee kan KM Consultatie jou of je organisatie mee helpen?

Neem contact op om te bespreken wat KM Consultatie voor jullie kan betekenen. De elementen van de dienstverlening kunnen los worden aangevraagd of als onderdeel van een compleet traject. Samen kijken we hoe KM Consultatie jullie ondersteuning kan bieden om de zorg te verbeteren.

Selecteer een van de opties: 
De drie benaderingen
Groepsdynamica
De slaapmethode
ABC-methode
Consultatie
Typ hier uw zorgvraag
0 of 350
Upload bestanden hier
Drag and drop files or
>