Begrijp en beïnvloed probleemgedrag met de ABC-methode!

Wil je probleemgedrag bij cliënten met dementie beter begrijpen en effectief aanpakken? Schrijf je vandaag nog in voor onze training in de ABC-methode en ontdek hoe je met methodische inzichten het welzijn van je cliënten kunt vergroten en je eigen werkplezier kunt verhogen.


Waarom Wachten?

 • Leer probleemgedrag systematisch in kaart te brengen.
 • Ontwikkel effectieve interventies.
 • Verhoog de kwaliteit van zorg en werktevredenheid.

Investeer in jouw vaardigheden en maak een verschil!

De cliënt en zorgmedewerker staan centraal

Bij KM Consultatie geloven we in een methodische aanpak om onbegrepen gedrag bij mensen met dementie te begrijpen en effectief aan te pakken. We bieden daarom een uitgebreide training in de ABC-methode, specifiek ontworpen om zorgmedewerkers te ondersteunen bij het methodisch in kaart brengen van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. Deze training helpt jou om anders naar gedrag te kijken en effectieve interventies te ontwikkelen die het welzijn van de cliënt verbeteren en het werkplezier van zorgmedewerkers vergroten.

De ABC-methode

Wat is de ABC-Methode?

De ABC-methode is een gedragsanalytische techniek die wordt gebruikt om probleemgedrag te begrijpen en te beïnvloeden. ABC staat voor Actie (gedrag), Bewegers (oorzaken), en Consequenties. Deze methode helpt zorgmedewerkers om inzicht te krijgen in de oorzaken van gedrag en om gerichte interventies te ontwikkelen die positief gedrag bevorderen en probleemgedrag verminderen.

 • A - Actie (gedrag): Dit is het gedrag dat wordt geobserveerd en als problematisch wordt ervaren. Bijvoorbeeld: een cliënt schreeuwt en slaat tijdens de verzorging.
 • B - Bewegers (oorzaken): Dit zijn de factoren die voorafgaan aan het probleemgedrag en het gedrag in gang zetten. Bijvoorbeeld: de cliënt voelt pijn of ongemak voordat het schreeuwen begint.
 • C - Consequenties: Dit zijn de gevolgen van het gedrag, die het gedrag kunnen versterken of verminderen. Bijvoorbeeld: na het schreeuwen krijgt de cliënt meer aandacht van zorgmedewerkers.

Hoe werkt de ABC-Methode?

1. Observatie en analyse: Zorgmedewerkers beginnen met het observeren van het probleemgedrag. Ze documenteren wat er precies gebeurt, wanneer het gebeurt en onder welke omstandigheden. Dit omvat het noteren van de specifieke actie (het probleemgedrag), de bewegers (wat eraan voorafging), en de consequenties (wat erna gebeurde).

2. Identificatie van bewegers: Door de omstandigheden te analyseren die aan het gedrag voorafgaan, kunnen zorgmedewerkers de bewegers identificeren. Dit kan variëren van fysieke ongemakken, veranderingen in de omgeving, tot emotionele triggers.

3. Analyseren van consequenties: Zorgmedewerkers kijken naar de gevolgen van het gedrag om te begrijpen hoe deze het gedrag kunnen beïnvloeden. Positieve of negatieve consequenties kunnen het gedrag versterken of verzwakken.

4. Ontwikkelen van interventies: Op basis van de analyse ontwikkelen zorgmedewerkers gerichte interventies. Dit kan variëren van veranderingen in de omgeving, aangepaste communicatiemethoden, tot specifieke behandelingsstrategieën. Het doel is om de bewegers aan te pakken en de consequenties zo aan te passen dat gewenst gedrag wordt versterkt en probleemgedrag wordt verminderd.

5. Implementatie en evaluatie: De interventies worden in de praktijk gebracht en het effect op het gedrag wordt nauwkeurig gemonitord. Zorgmedewerkers evalueren de effectiviteit van de interventies en passen deze indien nodig aan om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Ontdek hoe je met praktische vaardigheden en persoonlijke aandacht

een verschil kunt maken in de zorg voor mensen met dementie. 

Voordelen van de ABC-Methode

 • Inzicht in gedrag: Zorgmedewerkers krijgen een diepgaand inzicht in waarom probleemgedrag optreedt en hoe het kan worden beïnvloed.
 • Gerichte interventies: Door systematisch te werken, kunnen zorgmedewerkers effectieve interventies ontwikkelen die het welzijn van de cliënt verbeteren.
 • Verhoogd werkplezier: Door een beter begrip en effectieve aanpak van probleemgedrag, ervaren zorgmedewerkers minder stress en meer voldoening in hun werk.
 • Verbeterd welzijn van cliënten: De methode helpt om een positieve gedragsverandering te bewerkstelligen, wat leidt tot een hogere kwaliteit van leven voor de cliënten.

werkwijze

Ontdek hoe we samen het verschil maken

voor jou en de cliënt!

Wilt u probleemgedrag bij cliënten met dementie beter begrijpen en aanpakken? Schrijf u vandaag nog in voor onze training in de ABC-methode en ontdek hoe u het welzijn van uw cliënten kunt vergroten en uw werkplezier kunt verhogen.


Training Inhoud:

 • Herkennen en rapporteren van probleemgedrag: Leer probleemgedrag beter te identificeren, vast te leggen en te bespreken met collega's.
 • Onderzoeken van oorzaken: Ontdek welke factoren het gedrag van de cliënt beïnvloeden, inclusief de rol van de omgeving en het handelen van medewerkers.
 • Ontwikkelen van interventies: Zoek onderbouwd naar passende interventies die het probleemgedrag aanpakken.
 • Evalueren van consequenties: Begrijp welke consequenties een rol spelen en hoe deze veranderen na de inzet van interventies.

Samen zorgen we voor een betere zorgomgeving en een hogere kwaliteit van leven voor uw cliënten!

Waarmee kan KM Consultatie jou of je organisatie helpen?

Wil je leren hoe je probleemgedrag bij cliënten met dementie methodisch kunt aanpakken en effectief kunt beïnvloeden? Schrijf je vandaag nog in voor onze training in de ABC-methode en ontdek hoe je met gerichte interventies het welzijn van je cliënten kunt vergroten en je eigen werkplezier kunt verhogen.

Selecteer een van de opties
Informatie
Consultatie
Training
Typ hier uw zorgvraag
0 of 350
Upload bestanden hier
Drag and drop files or
>