Versterk je team met de training

DE DRIE BENADERINGEN!

Wilt u de zorgkwaliteit in uw organisatie verbeteren en uw zorgmedewerkers de vaardigheden geven om effectiever om te gaan met cliënten met dementie? Onze training in de Drie Benaderingen biedt de oplossing!

Consultatie

Bij KM Consultatie bieden we een gestructureerde aanpak voor consultatie om zorgteams en organisaties te helpen bij het verbeteren van hun zorgpraktijken. Ons consultatietraject bestaat uit drie fasen: de Observatiefase, de Trainingsfase en de Evaluatiefase. Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van elke fase en wat u kunt verwachten.

Onderstaand traject is een voorbeeld en is volledig op maat te maken in afstemming met de consultatievraag.

Observatiefase

Een goede consultatie begint met een grondige observatiefase. In deze fase maken we contact met het team, observeren we de werkvloer en de interacties tussen zorgmedewerkers, cliënten en hun families. Deze fase helpt ons een goed beeld te krijgen van de dynamiek en eventuele weerstanden binnen het team.

Voorbeeld Tijdsindeling:

 • Observatie: 6 uur
 • Dossierstudie: 2 uur
 • Uitwerktijd: 2 uur
 • Terugkoppelingsoverleg: 1 uur
 • Totaal: 11 uur

Wat houdt de Observatiefase in?

 • Observatie op de Werkvloer: Meekijken tijdens dagelijkse werkzaamheden om een realistisch beeld te krijgen van de huidige situatie.
 • Contact met Teamleden en Families: Interactie met zorgmedewerkers, cliënten en hun families om inzicht te krijgen in hun ervaringen en verwachtingen.
 • Dossierstudie: Analyse van relevante documenten om extra context te bieden voor de observaties.
 • Identificatie van Belangrijke Thema’s: Focus op drie centrale thema’s:
  1. Benadering en Begeleiding: Gericht op cliëntcontact, omgang en probleemgedrag, inclusief teaminteractie.
  2. Organisatie: Teamstructuur, ondersteunende diensten en werkprocessen.
  3. Faciliteiten: Indeling en gebruik van ruimtes, inclusief kleur en aankleding.

Trainingsfase

Op basis van de informatie verzameld tijdens de observatiefase, ontwerpen we een op maat gemaakt trainingsprogramma. De trainingsfase kan bestaan uit diverse onderdelen, zoals teamtrainingen, coaching on the job, en ondersteuning bij zorgsituaties.

Voorbeeld Tijdsindeling:

 • 2x Cliëntgerichte Training per Team (2 uur): 4 uur
 • Voorbereiding: 2 uur
 • 2x Teamtraining per Team (2 uur): 4 uur
 • Voorbereiding: 2 uur
 • Nabespreking via Teams: 1 uur
 • Totaal: 13 uur

Wat houdt de Trainingsfase in?

 • Teamtrainingen: Focus op de begeleiding van cliënten en het omgaan met probleemgedrag. Bij bestaande begeleidingsplannen wordt gekeken hoe het team beter kan samenwerken.
 • Coaching on the Job: Praktische ondersteuning tijdens de dagelijkse werkzaamheden.
 • Positieve Benadering: Werken vanuit de sterke punten en krachten van elk teamlid om samenwerking te bevorderen.

Evaluatiefase

Na de trainingen laten we het team niet direct los. We plannen evaluatiemomenten na drie en zes maanden om de voortgang te monitoren en extra ondersteuning te bieden indien nodig.

Voorbeeld Tijdsindeling:

 • Tussenevaluatie na 3 Maanden: 1 uur
 • Eindevaluatie na 6 Maanden: 1 uur
 • Totaal: 2 uur

Wat houdt de Evaluatiefase in?

 • Tussenevaluatie na 3 Maanden: Bespreken van de implementatie en eventuele knelpunten.
 • Eindvaluatie na 6 Maanden: Evaluatie van de totale implementatie en bepalen van verdere stappen.

werkwijze

Consultatietraject

Het volledige consultatietraject beslaat in dit voorbeeld 26 uur, waarbij aandacht wordt besteed aan alle facetten binnen de ontwikkeling van het team en de omgang met cliënten. Dit traject biedt een uitgebreide ondersteuning om de zorgkwaliteit te verbeteren en de samenwerking binnen het team te optimaliseren.

Vraag hier meer informatie of een consult aan!

Wilt u meer weten over hoe een consultatietraject bij KM Consultatie uw zorgteam kan versterken? Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe wij u kunnen helpen om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Typ hier uw zorgvraag
0 of 350
Upload bestanden hier
Drag and drop files or
>